Репертоар во кино Милениум од 16 до 22 август

Тековен репертоар во градското кино Милениум, за периодот помеѓу 16 август и 22 август 2018 година…

ЧЕТВРТОК (16.08)
15:00 –КРИСТОФЕР РОБИН (CHRISTOPHER ROBIN)
17:30–НЕВОЗМОЖНА МИСИЈА: ПОСЛЕДИЦИ (MISSION: IMPOSSIBLE-FALLOUT)
20:00- ШПИОНОТ ШТО МЕ ОТКАЧИ (THE SPY WHO DUMPED ME)
22:00- ИЗРАМНУВАЧ 2 (THE EQUALIZER 2)- ПРЕМИЕРА

ПЕТОК (17.08.):
15:00 –КРИСТОФЕР РОБИН (CHRISTOPHER ROBIN)
17:30–НЕВОЗМОЖНА МИСИЈА: ПОСЛЕДИЦИ (MISSION: IMPOSSIBLE-FALLOUT)
20:00- ШПИОНОТ ШТО МЕ ОТКАЧИ (THE SPY WHO DUMPED ME)
22:00- ИЗРАМНУВАЧ 2 (THE EQUALIZER 2)

САБОТА (18.08.):
11:00 –ХОТЕЛ ТРАНСИЛВАНИЈА 3: ОДМОРИТЕ ПОЧНУВААТ (HOTEL TRANSYLVANIA 3: SUMMER VACATION)
13:30 –КРИСТОФЕР РОБИН (CHRISTOPHER ROBIN)
17:30–НЕВОЗМОЖНА МИСИЈА: ПОСЛЕДИЦИ (MISSION: IMPOSSIBLE-FALLOUT)
20:00- ШПИОНОТ ШТО МЕ ОТКАЧИ (THE SPY WHO DUMPED ME)
22:00- ИЗРАМНУВАЧ 2 (THE EQUALIZER 2)

НЕДЕЛА (19.08.):
11:00 –ХОТЕЛ ТРАНСИЛВАНИЈА 3: ОДМОРИТЕ ПОЧНУВААТ (HOTEL TRANSYLVANIA 3: SUMMER VACATION)
13:30 –КРИСТОФЕР РОБИН (CHRISTOPHER ROBIN)
17:30–НЕВОЗМОЖНА МИСИЈА: ПОСЛЕДИЦИ (MISSION: IMPOSSIBLE-FALLOUT)
20:00- ШПИОНОТ ШТО МЕ ОТКАЧИ (THE SPY WHO DUMPED ME)
22:00- ИЗРАМНУВАЧ 2 (THE EQUALIZER 2)

ПОНЕДЕЛНИК (20.08.):
15:00 –КРИСТОФЕР РОБИН (CHRISTOPHER ROBIN)
17:30–НЕВОЗМОЖНА МИСИЈА: ПОСЛЕДИЦИ (MISSION: IMPOSSIBLE-FALLOUT)
20:00- ШПИОНОТ ШТО МЕ ОТКАЧИ (THE SPY WHO DUMPED ME)
22:00- ИЗРАМНУВАЧ 2 (THE EQUALIZER 2)

ВТОРНИК (21.08)
15:00 –КРИСТОФЕР РОБИН (CHRISTOPHER ROBIN)
17:30–НЕВОЗМОЖНА МИСИЈА: ПОСЛЕДИЦИ (MISSION: IMPOSSIBLE-FALLOUT)
20:00- ШПИОНОТ ШТО МЕ ОТКАЧИ (THE SPY WHO DUMPED ME)
22:00- ИЗРАМНУВАЧ 2 (THE EQUALIZER 2)

СРЕДА (22.08)
15:00 –КРИСТОФЕР РОБИН (CHRISTOPHER ROBIN)
17:30–НЕВОЗМОЖНА МИСИЈА: ПОСЛЕДИЦИ (MISSION: IMPOSSIBLE-FALLOUT)
20:00- ШПИОНОТ ШТО МЕ ОТКАЧИ (THE SPY WHO DUMPED ME)
22:00- ИЗРАМНУВАЧ 2 (THE EQUALIZER 2)

You May Also Like