Репертоар на кино Милениум 06-12.02.2020

Тековен неделен репертоар во градското кино Милениум во ГТЦ, за периодот меѓу 06 до 12 февруари 2020 година…

ЧЕТВРТОК (06.02)
15:00- СОНОТ НА КАТРИНА (KATRINA’S DREAM) -84’
17:30 – МАЛИТЕ ЖЕНИ (LITTLE WOMEN) -135’
20:00 –МЕДЕНА ЗЕМЈА (HONEYLAND)-85’
22:00 –ЛОШИ МОМЦИ ЗАСЕКОГАШ (BAD BOYS FOR LIFE)-124’

ПЕТОК (07.02)
15:00- СОНОТ НА КАТРИНА (KATRINA’S DREAM) -84’
17:30 – МАЛИТЕ ЖЕНИ (LITTLE WOMEN) -135’
20:00 –МЕДЕНА ЗЕМЈА (HONEYLAND)-85’
22:00 –ЛОШИ МОМЦИ ЗАСЕКОГАШ (BAD BOYS FOR LIFE)-124’

САБОТА (08.02.):
11:00 -МАСКИРАНИ ШПИОНИ (SPIES IN DISGUISE) – 101’
13:30- ДУЛИТЛ (DOLLITLE) -106’
17:30 – МАЛИТЕ ЖЕНИ (LITTLE WOMEN) -135’
20:00 –МЕДЕНА ЗЕМЈА (HONEYLAND)-85’
22:00 –ЛОШИ МОМЦИ ЗАСЕКОГАШ (BAD BOYS FOR LIFE)-124’

НЕДЕЛА (09 .02.)
11:00 -МАСКИРАНИ ШПИОНИ (SPIES IN DISGUISE) – 101’
13:30- ДУЛИТЛ (DOLLITLE) -106’
17:30 – МАЛИТЕ ЖЕНИ (LITTLE WOMEN) -135’
20:00 –МЕДЕНА ЗЕМЈА (HONEYLAND)-85’
22:00 –ЛОШИ МОМЦИ ЗАСЕКОГАШ (BAD BOYS FOR LIFE)-124’

ПОНЕДЕЛНИК (10.02.)
15:00- СОНОТ НА КАТРИНА (KATRINA’S DREAM) -84’
17:30 – МАЛИТЕ ЖЕНИ (LITTLE WOMEN) -135’
20:00 –МЕДЕНА ЗЕМЈА (HONEYLAND)-85’
22:00 –ЛОШИ МОМЦИ ЗАСЕКОГАШ (BAD BOYS FOR LIFE)-124’

ВТОРНИК (11.02)
15:00- СОНОТ НА КАТРИНА (KATRINA’S DREAM) -84’
17:30 – МАЛИТЕ ЖЕНИ (LITTLE WOMEN) -135’
20:00 –МЕДЕНА ЗЕМЈА (HONEYLAND)-85’
22:00 –ЛОШИ МОМЦИ ЗАСЕКОГАШ (BAD BOYS FOR LIFE)-124’

СРЕДА (12.02.)
15:00- СОНОТ НА КАТРИНА (KATRINA’S DREAM) -84’
17:30 – МАЛИТЕ ЖЕНИ (LITTLE WOMEN) -135’
20:00 –МЕДЕНА ЗЕМЈА (HONEYLAND)-85’
22:00 –ЛОШИ МОМЦИ ЗАСЕКОГАШ (BAD BOYS FOR LIFE)-124’

You May Also Like