Европски денови на културно наследство „Уметност и забава“

Манифестацијата „Европски денови на културно наследство“ вклучува повеќе од 70 000 културни настани што се организираат во педесетте земји – потписнички на Европската културна конвенција. Оваа сеевропска иницјатива има за цел да ја подигне свеста кај пошироката јавност за заедничкото европско наследство.

Во текот на повеќе децениската реализација, Европските денови на културното наследство прераснаа во најголем европски проект поврзан со наследството, којшто успешно ја промовира инклузивноста и ја поттикнува креативноста и имагинацијата на граѓаните на Европа.

Темата на овогодинешното издание на Европските денови на културното наследство во нашата земја, како и во повеќето европски држави, е „Уметност и забава“. Предвидено е активностите во рамките на манифестацијата во Република Македонија да се организираат во периодот од 23 до 29 септември 2019 г.

Нашата институција годинава ќе земе учество во манифестацијата, преку повеќе активности, со што придонесува кон реализацијата на богатата програма.

1. „На крстопат на културните идеи: Македонија, Балканот, Југоисточна Европа -наследство, менаџмент, ресурси“ Охрид, 24-26.9.2019

Организатори: Филозофски факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Скопје и НУ Национална галерија на Македонија

2. Ликовно-едукативна работилница „Уметнички рефлексии“

Организатор НУ Национална галерија на Македонија, Објект Даут-пашин амам, Скопје, 27.9.2019 (петок), 12 часот

На ликовно-едукативната работилница, децата ќе творат инспирирани од делата на нашите осноположници на ликовна уметност (Лазар Личеноски, Никола Мартиноски, Димитар Аврамовски Пандилов, Борко Лазески, Томо Владимирски, Борка Аврамова, Вангел Коџоман, Михајло Шојлев, Љубомир Белогаски), кои се образовале во европски градови, а најмногу специјализирале во Париз.

Во рамките на програмата Националната галерија учествува и со тековните настани:

Во текот на траењето на манифестацијата влезот во Националната галерија ќе биде бесплатен за посетителите од 23 до 29 септември, секој ден до 12 часот, а цел ден на 27.9.2019 (петок). Галеријата за посетители е отворена од 10 часот.

You May Also Like