Репертоар на Кинотека за март

Во март Кинотеката на Македонија го воведува терминот кино-будење, односно во саботите будење со филм во терминот од 12:30. По повод месецот на жената ја организира ноќта на филмовите за женските права, како и редовните ревии: Прозорец кон италијанскиот филм,  Денови на романската комедија и Деновите на франкофонијата:

02 март (сабота)

12:30 ч.
ИГРАЧКА-ПЛАЧКА
(Crying Game)

20:00 ч.
ШКАФЧЕ НА БОЛКАТА
(The Hurt Locker)

03 март (недела)
20:00 ч.
ШКАФЧЕ НА БОЛКАТА
(The Hurt Locker)

05 март (вторник)
20:00 ч.
МЕЃУ ТВОИТЕ НОЗЕ
(Entre Las Piernas)

06 март (среда)
20:00 ч.
МЕЃУ ТВОИТЕ НОЗЕ
(Entre Las Piernas)

08 март (петок)
20:00 ч.
СУПЕРЖЕНИ
(Wonder Women)

12:30 ч.
ИЗГОРЕНИ ОД СОНЦЕТО
(Утомлённые солнцем / Burnt by the Sun)

20:00 ч.
ГЕНЕРАЦИЈА М
(Generation M)

10 март (недела)
20:00 ч.
ЗАБРАНЕТИ ГЛАСОВИ
(Forbidden Voices)

12 март (вторник)
20:00 ч.
ДОЛИНА НА ЦВЕЌИЊАТА
(Valley of Flowers)

13 март (среда)
20:00 ч.
ДОЛИНА НА ЦВЕЌИЊАТА
(Valley of Flowers)

14 март (четврток)
20:00 и 22:00 ч.
НИКОЈ НЕ МОЖЕ ДА МИ СУДИ
(Nessuno mi può giudicare)

15 март (петок)
20:00 и 22:00 ч.
КУЛИРАЈ!
(Scialla! (Stai Sereno))

12:30 ч.
ТАЈНИ И ЛАГИ
(Secrets & Lies)

20:00 и 22:00 ч.
РОМАН ЗА ЕДЕН МАСАКР
(Romanzo di una strage)

17 март (недела)
20:00 и 22:00 ч.
ВЕЛИЧЕСТВЕНО ПРИСУСТВО
(Magnifica presenza)

18 март (понеделник)
20:00 и 22:00 ч.
МЕСТА ЗА СТОЕЊЕ САМО ВО
РАЈОТ
(Posti in piedi solo in paradise)

19 март (вторник)
20:00 и 22:00 ч.
ЈАС СУМ ЛИ
(Io sono Li)

20 март (среда)
20:00 ч.
ВКУСОТ НА ПАЛАТАТА
(Les saveurs du Palais)

You May Also Like