Нова книга од Веле Алексоски

„Во одбрана на македонскиот иднетитет“ е шеста книга на д-р Веле Алексоски во која се собрани сведоштвата на Македонците кои живеат низ Европа и Америкка, собирани во периодот до 25 гдоини.

Веле Алексоски бил претседател на Светскиот македонски конгрес.  Во новата книга тој објавува сведоштва на прогонети Македонци од социјалистичкиот режим на поранешна Југославија како и на семејствата на Питу Гули, Никола Карев, Маца Овчарова, Ченто, Ганчо Хаџи Панзов и Миле Поп Јорданов.

You May Also Like