Неделен репертоар на Битолскиот народен театар

На репертоарот на Битолскиот народен театар од 1 до 7 април 2013 година се следниве претстави:

01.04.2013  понеделник    19.30 ч.
„Хамлетмашина“
режија: Андраш Урбан

02.04.2013   вторник       19.30 ч.
„Травничка хроника“ од Иво Андриќ
режија: Бранко Брезовец

03.04.2013   среда      19.30 ч.
„Травничка хроника“ од Иво Андриќ
режија: Бранко Брезовец

04.04.2013   четврток       19.30 ч.
„Травничка хроника“ од Иво Андриќ
режија: Бранко Брезовец

05.04.2013   петок       19.30 ч.
„Травничка хроника“ од Иво Андриќ
режија: Бранко Брезовец

06.04.2013   сабота        19.30 ч.
„Травничка хроника“ од Иво Андриќ
режија: Бранко Брезовец

You May Also Like