МСУ со продолжено работно време

Националната установа Музеј на современата уметност Скопје, го продолжува своето работно време за публиката.Освен во петоците, ќе се продолжува и во саботите, наместо до 17:00 часот, Музејот е отворен за публиката до 21:00 часот, во текот на летниот период.

You May Also Like