Книжарница за стручна литература

Издавачката куќа „Феникс“ отвори нова книжарница специјализирана за научни и стручни книги. Книжарницата е во близина на Универзалната сала.

Научните и стручните книги во специјализираната книжарница ќе се продаваат со поголеми попусти и значително пониски цени од досегашните.

Со покажување на ученичка книшка, индекс, студентска легитимација учениците и студентите ќе имаат попуст во текот на целата година.

Кижарницата биде и место за промоции и трибини за најновите научни и стручни изданија од домашни и странски автори.

You May Also Like