Инсталацијата „Хармонија“ на Санда Миева во АРМ

Денеска (25 април, четврток) во Домот на АРМ со почеток во 20:00 часот, ќе се одржи првата самостојна изложба на уметникот Санда Миева, насловена „Хармонија“.

Со презентацијата на нејзината инсталација, Миева суптилно го третира и го проблематизира сопственото  поимање  за  хармонијата. Пред сè, идејата на авторката е фокусирана на нејзиното интимно внатрешно чувствување и доживување на хармонијата, но и на влијанијата од природните и од наметнатите социо-психолошки феномени.

Со внатрешниот отпор кон тиранијата на надвореш¬ните состојби, таа се обидува  низ својот визуелен дискурс истовремено да ги минимизира, да ги маргинализира, но и дискретно да  ги акцентира ентропичките влијанија кои ја нарушија нејзината идеална слика за хармонијата.

Санда Миева е родена во Скопје,  1988 година.  Дипломирала на факултетот за ликовни уметности во Скопје во  2010 година  на отсекот сликарство. Ова и е прва самостојна изложба. Претходно учествувала на повеќе групни изложби во Република Македонија и во странство.

You May Also Like