Блесок најавува нови изданија

Во издание на Блесок наскоро ќе бидат објавени четири нови наслови:

– „Под притисок“ – панорама на современиот босанско-херцеговски расказ.
Приредил Драгослав Дедовиќ. Превод од босански е на Катица Гароска Ацевска

– „Хрватски Фауст и други драми“ – избрани драми од Слободан Шнајдер
(избрала, превела од хрватски и приредила Јелена Лужина)

– „Имам збор“ – избрани песни од Борис Билетиќ (авторски избор) во превод од
хрватски на Игор Исаковски.

– „Со сламка во уста“ – поезија од Јовица Ивановски.

You May Also Like