Термини за консултации за заинтересираните за полагање на лекторски испит

Во согласност со член 3 став 2 од Правилникот за начинот на полагањето на испитот за добивање лекторска лиценца и за Програмата за испитот, Комисијата за полагање испит за лектор достави термини за консултации за септември за лицата заинтересирани за полагање на лекторскиот испит.

Членовите на Комисијата за полагање испит за лектор во определените термини ќе бидат достапни во нивните кабинети.

Термините за консултации за септември се:

проф. д-р Искра Пановска-Димкова (Филолошки факултет): 11.9.2018, 10:00-11:00 ч.
проф. д-р Симон Саздов (Филолошки факулет): 13.9.2018, 10:00-11:00 ч.
проф. д-р Катица Трајкова (Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“): 17.9.2018, 10:00-11:00 ч.

You May Also Like