Промоција на „Оној свет“ збирка стрип-илустрации на митолошки јунаци

Македонското студентско етнолошко друштво (МСЕД) вечерва (понеделник, 12 ноември) од 19 часот во Менада ќе промовира збирка стрип-илустрации на митолошки јунаци насловна „Оној свет“, која е резултат на проектот кој МСЕД го реализраше со поддршка на Институтот за етнологија и антропологија и Град Скопје.

Според МСЕД, главна цел на проектот била младите стрип-цртачи низ процес на истражување да се запознаат со народно творештво поврзано со митските јунаци и демонските суштества од македонската и од албанската народна митологија општо, и посебно од околината на Скопје, и да илустрираат дел од нив.

-Интересни се демонските суштества специфични за градот Скопје и неговата околина: маѓепсниците „месечарки“, вампирот и вампирџијата, караконџолите, како и други суштества специфични за македонската и албанската митологија кои, според фолклорната и етнографската литература и извори, може да се сретнат и во околината на градот Скопје: самовили, чума, ѓавол, вампир итн., наведува МСЕД.

Збирката содржи 19 илустрации и пет кратки стрип-приказни. Секоја илустрација е со придружен текст за ликот и претставата во народната космогонија и демонологија.

You May Also Like