Промоција на делото „Резбарени тавани, долапи и врати во Македонија“ од Анета Светиева

Во Институтот за етнологија и антропологија при Природно-математичкиот факултет во Скопје во среда (20 декември) во 12 часот ќе се одржи промоција на делото „Резбарени тавани, долапи и врати во Македонија“ од долгогодишната професорка, научен истражувач и еминентен академски уметник, Анета Светиева. Промотор ќе биде проф. д-р Никос Чаусидис, со присуство на авторката.

Станува збор за повеќегодишен проект кој бил одбранет како докторски труд напишан на македонски јазик на Универзитетот во Белград во 1988. Во скратена форма тој претходно бил објавен во 1992 во издание на Институтот за фолклор „Марко Цепенков” во Скопје, кадешто д-р Светиева работела како истражувач.

Речиси триесет години по неговото првично појавување, ракописот е објавен во интегрална форма, за на овој начин да стане достапен на истражувачката и на пошироката читателска јавност. Издавач на монографијата е Центарот за етнолошки истражувања и применета антропологија (ЦЕИПА), уредник и автор на предговорот е проф. д-р Љупчо С. Ристески.

You May Also Like