Предавање на Илија Чашуле за супстратната лексика во македонскиот јазик

Во Македонската академија на науките и уметностите (МАНУ) денеска (вторник, 2 октомври) предавање на тема: „За супстратната лексика во македонскиот јазик“ ќе одржи Илија Чашуле, член на МАНУ надвор од работниот состав.

Пред присутните ќе се обрати академик Витомир Митевски, секретар на Одделението за лингвистика и литературна наука на МАНУ.

You May Also Like