IN MEMORIAM: Почина Рина Павловна Усикова

Во 86 година од животот во Москва почина академик Рина Павловна Усикова, македонист, славист, голем пријател на Македонија и на македонскиот народ.

Вчера во Москва почина познатиот руски македонист и славист Рина Павловна Усикова. Таа беше основоположник на македонистиката во СССР и во Русија и голем пријател на Македонија и на македонскиот народ. Родена е во Москва во 1933 година.

Детството го поминала во ужасите на втората светска војна. Во 1950 година се запишала на државниот универзитет во Москва М.В.Ломоносов, на катедрата за славистика, на одделението за бугарска филологија. Во 1965 год ја брани кандидатската (магистерска) теза „Морфологија на именките и глаголите во современиот македонски литературен јазик“, под менторство на професорот С. Б. Бернштејн.

Во 1993 година доаѓа во Република Македонија како лектор по руски јазик на катедрата за славистика. Тогаш МАНУ ја избира за дописен член, а воедно е прогласена и за почесен професор на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Во 2005 година ја брани докторската дисертација од севкупноста на нејзините досегашни трудови.

Рина Усикова, беше еден од најголемите афирматори на македонскиот јазик во Руската Федерација и во светот. Автор е на повеќе од 100 научни публикации и уметнички преводи од македонски на руски јазик, меѓу кои најзначајни се:

1. Mакедонски јазик – Граматички особености на западнословенските и јужнословенските јазици (Москва 1997),

2. Македонски јазик (Скопје 1985),

3. Македонско – руски речник во три тома (Скопје 1997),

4. Македонски јазик – Основи на балканската лингвистика, втор дел и Словенски јазици (1998),

5. Граматика на македонскиот литературен јазик (Москва 2003),

6. Македонско – руски речник со 40.000 единици (Москва 2003).

Рина Усикова е добитник на наградите Орден на југословенското знаме (1989) и Медал за заслуги пред Република Македонија (2007).

Извор: Russia Beyond

You May Also Like