Децата и личните податоци (видео)

На 28 јануари беше одбележан светскиот ден за заштита на личните податоци. По тој повод, со мало закаснување, решивме да споделиме со вас, неколку видео матријали, од проектот TABBY (Threat Assessment of Bullying Behavior in Youth online). Кои имаат задача да ги потсетат младите за опасноста од злоупотребата на личните податоци и како да се заштитат правилно.

Проектот TABBY (Threat Assessment of Bullying Behavior in Youth online- отценка на опасноста од агресивно однесување на младите на интернет) ги обединува силите на неколку универзитети и невладини организации од различни држави. Целта е да се зголемат познавањата и способностите за заштита на младите луѓе, кои користат интернет, мобилни телефони, социјални мрежи и др. да не станат жртви на овој вид на насилство.

You May Also Like